Счетоводни услуги за малки фирми

Месечния абонамент за счетоводни услуги гарантира пълно счетоводно обслужване и финансов контрол. Всеки един пакет включва:
- изготвяне на индивидуален сметкоплан, цялостно организиране на счетоводния процес;
- месечно осчетоводяване на фактури по покупките, продажбите, банковите и касовите разплащания;
- месечно изчисляване на заплати, удръжки и данъци. Изготвяне на месечни платежни ведомости. Изготвяне на индивидуални фишове.
- месечно подаване на необходимата информация към НАП; изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО;
- изготвяне на годишни счетоводни отчети с приложения в съответствие с българските законови изисквания;
- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация;
- представляване пред данъчната администрация, при данъчни проверки и ревизии;
- консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси и изготвяне на отчети за нуждите на управлението.
Цената на месечния абонамент зависи от броя документи, служители, вида на дейност и от това дали сте регистрирани по ДДС. Можете да видите цената на Вашия абонамент, като разгледате следните пакети, с различни критерии:

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Счетоводно обслужване на фирми, занимаващи се с търговия или услуги, регистрирани по ДДС. Ако Вашата фирма е регистрирана по ДДС, броя документи за обработване е до 250, то този пакет е най-подходящ за счетоводното обслужване на Вашата фирма.

Брой документи* : 250; Служители: 10; Регистрация по ДДС – ДА; Вид дейност - услуги или търговия.

Цена на пакета: 450 лв./мес.

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Абонаментно счетоводство, подходящо за регистрирани по ДДС фирми, занимаващи се се производство и с голям брой документи за обработване. Ако Вашата фирма е регистрирана по ДДС, броя документи за обработване е до 250, то този пакет би бил най-подходящ за Вас.

Брой документи* : 250; Служители: 10; Регистрация по ДДС – ДА; Вид дейност - производство.

Цена на пакета: 550 лв./мес.

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Счетоводно обслужване на фирми, занимаващи се с търговия или услуги, регистрирани по ДДС. Ако Вашата фирма е регистрирана по ДДС, броя документи за обработване е до 500, то този пакет е най-подходящ за счетоводното обслужване на Вашата фирма.

Брой документи* : 500; Служители: 10; Регистрация по ДДС – ДА; Вид дейност - услуги или търговия.

Цена на пакета: 650 лв./мес.

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Абонаментно счетоводство, подходящо за регистрирани по ДДС фирми, занимаващи се се производство и с голям брой документи за обработване. Ако Вашата фирма е регистрирана по ДДС, броя документи за обработване е до 500, то този пакет би бил най-подходящ за Вас.

Брой документи* : 500; Служители: 10; Регистрация по ДДС – ДА; Вид дейност - производство.

Цена на пакета: 750 лв./мес.

При вариант, различен от изброените по-горе пакети, моля отправете запитване от ТУК

* Цените са с включен ДДС. Брой документи - това са входящи / изходящи фактури и платежни нареждания към бюджета и доставчици.

Публикувана в Счетоводни услуги

Месечния абонамент за счетоводни услуги гарантира цялостна защита на интересите на Вашата фирмата. Всеки един пакет включва:
- изготвяне на индивидуален сметкоплан, цялостно организиране на счетоводния процес;
- месечно осчетоводяване на фактури по покупките, продажбите, банковите и касовите разплащания;
- месечно изчисляване на заплати, удръжки и данъци. Изготвяне на месечни платежни ведомости. Изготвяне на индивидуални фишове.
- месечно подаване на необходимата информация към НАП; изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО;
- изготвяне на годишни счетоводни отчети с приложения в съответствие с българските законови изисквания;
- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация;
- представляване пред данъчната администрация, при данъчни проверки и ревизии;
- консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси и изготвяне на отчети за нуждите на управлението.

Цената на месечния абонамент зависи от броя документи, служители, вида на дейност и от това дали сте регистрирани по ДДС. Можете да видите цената на Вашия абонамент, като разгледате следните пакети, с различни критерии:

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Абонаменто счетоводно обслужване, подходящ за фирми, занимаващи се с услуги или търговия, нерегистрани по ДДС и с голям брой документи. Ако Вашата фирма е със средна численост на персонала, голям брой месечни документи за обработване и не е регистрирана по ДДС, то този пакет е най-подходящия за Вас.

Брой документи* : 200; Служители: 5; Регистрация по ДДС - НЕ; Вид дейност - услуги или търговия.

Цена на пакета: 170 лв./мес.

 

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Абонаменто счетоводно обслужване за фирми, занимаващи се с производство, нерегистрани по ДДС и с голям брой документи. Ако Вашата фирма е със средна численост на персонала, голям брой месечни документи за обработване и не е регистрирана по ДДС, то този пакет е най-подходящия за Вас.

Брой документи* : 200; Служители: 5; Регистрация по ДДС - НЕ; Вид дейност - производство.

Цена на пакета: 200 лв./мес.

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

 

Счетоводно обслужване на фирми занимаващи се с услуги, регистрирани по ДДС. Ако Вашата фирма е регистрирана по ДДС, броя документи за обработване е до 80 и числеността на персонала е сравнително малка, то този пакет е най-подходящ за счетоводното обслужване на Вашата фирма.

Брой документи* : 80; Служители: 5; Регистрация по ДДС – ДА; Вид дейност - услуги.

Цена на пакета: 220 лв./мес.

 

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Счетоводно обслужване на фирми занимаващи се с търговия или производство, регистрирани по ДДС. Ако Вашата фирма е регистрирана по ДДС, броя документи за обработване е до 80 и числеността на персонала е сравнително малка, то този пакет е най-подходящ за счетоводното обслужване на Вашата фирма.

Брой документи* : 80; Служители: 5; Регистрация по ДДС – ДА; Вид дейност - търговия или производство.

Цена на пакета: 250 лв./мес.

При вариант, различен от изброените по-горе пакети, моля отправете запитване ТУК

* Цените са с включен ДДС. Брой документи - това са входящи / изходящи фактури и платежни нареждания към бюджета и доставчици.

Публикувана в Счетоводни услуги

Месечния абонамент за счетоводни услуги гарантира цялостна защита на интересите на Вашата фирмата. Всеки един пакет включва:
- изготвяне на индивидуален сметкоплан, цялостно организиране на счетоводния процес;
- месечно осчетоводяване на фактури по покупките, продажбите, банковите и касовите разплащания;
- месечно изчисляване на заплати, удръжки и данъци. Изготвяне на месечни платежни ведомости. Изготвяне на индивидуални фишове.
- месечно подаване на необходимата информация към НАП; изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО;
- изготвяне на годишни счетоводни отчети с приложения в съответствие с българските законови изисквания;
- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация;
- представляване пред данъчната администрация, при данъчни проверки и ревизии;
- консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси и изготвяне на отчети за нуждите на управлението.

Цената на месечния абонамент зависи от броя документи, служители, вида на дейност и от това дали сте регистрирани по ДДС. Можете да видите цената на Вашия абонамент, като разгледате следните пакети, с различни критерии:

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

 

Абонаменто счетоводно обслужване подходящ за фирми, занимаващи се с услуги, нерегистрани по ДДС и с по-малък брой документи. Ако Вашата фирма е с малка численост на персонала, малък брой месечни документи за обработване и не е регистрирана по ДДС, то този пакет е най-подходящия за Вас.

Брой документи*: 50; Служители: 2; Регистрация по ДДС - НЕ; Вид дейност - услуги.

Цена на пакета: 120 лв./мес.

 

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

 

Счетоводно обслужване за фирми, занимаващи се с търговия или услуги и търговия, които не са регистрирани по ДДС и малък брой документи за обработване. Вашата фирма е с малка численост на персонала, малък брой месечни документи за обработване и не е регистрирана по ДДС, то този пакет е най-подходящия за Вас.

Брой документи*: 50; Служители: 2; Регистрация по ДДС – НЕ; Вид дейност - търговия.

Цена на пакета: 150 лв./мес.

 

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Счетоводно обслужване за фирми, занимаващи се с производство, които не са регистрирани по ДДС и с малък брой документи за обработване. Ако Вашата фирма е с малка численост на персонала, малък брой месечни документи за обработване и не е регистрирана по ДДС, то този пакет е най-подходящия за Вас.

Брой документи*: 50; Служители: 2; Регистрация по ДДС – НЕ; Вид дейност - производство.

Цена на пакета: 170 лв./мес.

При вариант, различен от изброените по-горе пакети, моля отправете запитване ТУК

* Цените са с включен ДДС. Брой документи - това са входящи / изходящи фактури и платежни нареждания към бюджета и доставчици.

Публикувана в Счетоводни услуги

Регистрация на фирми и счетоводно обслужванеСчетоводно и данъчно обслужване


Мега Баланс ЕООД предлага бързи и компетентни консултации по текущи счетоводни и данъчни въпроси. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по всякакви други финансово-счетоводни казуси. Предлагаме Ви още - комплексно счетоводно и административно обслужване, абонаментно обслужване на фирми и физически лица, задължителни регистрации в различни държавни и общински институции.

Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване гарантира цялостна защита на интересите на Вашата фирмата. Ние Ви предлагаме:

- изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен изцяло с Вашите потребности и дейност;

- цялостно организиране на счетоводния процес, съобразен с Вашите изисквания;

- месечно записване на фактури по покупките;

- месечно записване на фактури по продажбите;

- месечно записване на банковите и касовите разплащания;

- месечно изчисляване на заплати, удръжки и данъци;

- изготвяне на месечна платежна ведомост;

- изготвяне на индивидуални фишове, документи и обобщения при необходимост;

- месечно подаване на необходимата информация към НАП;

- изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО;

- изготвяне на годишни счетоводни отчети с приложения в съответствие с българските законови изисквания;

- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация; - текущо изчисляване на дължими данъци;

- представляване пред данъчната администрация;

- представляване при данъчни проверки и ревизии;

- консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси;

- своевременно информиране за промени в счетоводното и данъчното законодателство, засягащи Вашата дейност;

- изготвяне на отчети за нуждите на управлението;

- текущо информиране за промени в счетоводното законодателство;

Основни пакети при счетоводно обслужване, можете да разгледате ТУК

* Бр. документи - това са платежни нареждания и фактури.

Счетоводни услуги за малки фирми

Счетоводни услуги за средни фирми

Счетоводни услуги за големи фирми

Счетоводно обслужване за малки фирми

Счетоводни услуги за средни фирми

Счетоводно обслужване за големи фирми

 

Публикувана в Счетоводни услуги

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook