Счетоводни услуги за малки фирми

Счетоводни услуги за малки фирми

Месечния абонамент за счетоводни услуги гарантира цялостна защита на интересите на Вашата фирмата. Всеки един пакет включва:
- изготвяне на индивидуален сметкоплан, цялостно организиране на счетоводния процес;
- месечно осчетоводяване на фактури по покупките, продажбите, банковите и касовите разплащания;
- месечно изчисляване на заплати, удръжки и данъци. Изготвяне на месечни платежни ведомости. Изготвяне на индивидуални фишове.
- месечно подаване на необходимата информация към НАП; изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО;
- изготвяне на годишни счетоводни отчети с приложения в съответствие с българските законови изисквания;
- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация;
- представляване пред данъчната администрация, при данъчни проверки и ревизии;
- консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси и изготвяне на отчети за нуждите на управлението.

Цената на месечния абонамент зависи от броя документи, служители, вида на дейност и от това дали сте регистрирани по ДДС. Можете да видите цената на Вашия абонамент, като разгледате следните пакети, с различни критерии:

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

 

Абонаменто счетоводно обслужване подходящ за фирми, занимаващи се с услуги, нерегистрани по ДДС и с по-малък брой документи. Ако Вашата фирма е с малка численост на персонала, малък брой месечни документи за обработване и не е регистрирана по ДДС, то този пакет е най-подходящия за Вас.

Брой документи*: 50; Служители: 2; Регистрация по ДДС - НЕ; Вид дейност - услуги.

Цена на пакета: 120 лв./мес.

 

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

 

Счетоводно обслужване за фирми, занимаващи се с търговия или услуги и търговия, които не са регистрирани по ДДС и малък брой документи за обработване. Вашата фирма е с малка численост на персонала, малък брой месечни документи за обработване и не е регистрирана по ДДС, то този пакет е най-подходящия за Вас.

Брой документи*: 50; Служители: 2; Регистрация по ДДС – НЕ; Вид дейност - търговия.

Цена на пакета: 150 лв./мес.

 

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Счетоводно обслужване за фирми, занимаващи се с производство, които не са регистрирани по ДДС и с малък брой документи за обработване. Ако Вашата фирма е с малка численост на персонала, малък брой месечни документи за обработване и не е регистрирана по ДДС, то този пакет е най-подходящия за Вас.

Брой документи*: 50; Служители: 2; Регистрация по ДДС – НЕ; Вид дейност - производство.

Цена на пакета: 170 лв./мес.

При вариант, различен от изброените по-горе пакети, моля отправете запитване ТУК

* Цените са с включен ДДС. Брой документи - това са входящи / изходящи фактури и платежни нареждания към бюджета и доставчици.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook