Счетоводни услуги за големи фирми

Месечния абонамент за счетоводни услуги гарантира пълно счетоводно обслужване и финансов контрол. Всеки един пакет включва:
- изготвяне на индивидуален сметкоплан, цялостно организиране на счетоводния процес;
- месечно осчетоводяване на фактури по покупките, продажбите, банковите и касовите разплащания;
- месечно изчисляване на заплати, удръжки и данъци. Изготвяне на месечни платежни ведомости. Изготвяне на индивидуални фишове.
- месечно подаване на необходимата информация към НАП; изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО;
- изготвяне на годишни счетоводни отчети с приложения в съответствие с българските законови изисквания;
- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация;
- представляване пред данъчната администрация, при данъчни проверки и ревизии;
- консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси и изготвяне на отчети за нуждите на управлението.
Цената на месечния абонамент зависи от броя документи, служители, вида на дейност и от това дали сте регистрирани по ДДС. Можете да видите цената на Вашия абонамент, като разгледате следните пакети, с различни критерии:

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Счетоводно обслужване на фирми, занимаващи се с търговия или услуги, регистрирани по ДДС. Ако Вашата фирма е регистрирана по ДДС, броя документи за обработване е до 250, то този пакет е най-подходящ за счетоводното обслужване на Вашата фирма.

Брой документи* : 250; Служители: 10; Регистрация по ДДС – ДА; Вид дейност - услуги или търговия.

Цена на пакета: 450 лв./мес.

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Абонаментно счетоводство, подходящо за регистрирани по ДДС фирми, занимаващи се се производство и с голям брой документи за обработване. Ако Вашата фирма е регистрирана по ДДС, броя документи за обработване е до 250, то този пакет би бил най-подходящ за Вас.

Брой документи* : 250; Служители: 10; Регистрация по ДДС – ДА; Вид дейност - производство.

Цена на пакета: 550 лв./мес.

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Счетоводно обслужване на фирми, занимаващи се с търговия или услуги, регистрирани по ДДС. Ако Вашата фирма е регистрирана по ДДС, броя документи за обработване е до 500, то този пакет е най-подходящ за счетоводното обслужване на Вашата фирма.

Брой документи* : 500; Служители: 10; Регистрация по ДДС – ДА; Вид дейност - услуги или търговия.

Цена на пакета: 650 лв./мес.

Регистрация на фирми и счетоводни услуги

Абонаментно счетоводство, подходящо за регистрирани по ДДС фирми, занимаващи се се производство и с голям брой документи за обработване. Ако Вашата фирма е регистрирана по ДДС, броя документи за обработване е до 500, то този пакет би бил най-подходящ за Вас.

Брой документи* : 500; Служители: 10; Регистрация по ДДС – ДА; Вид дейност - производство.

Цена на пакета: 750 лв./мес.

При вариант, различен от изброените по-горе пакети, моля отправете запитване от ТУК

* Цените са с включен ДДС. Брой документи - това са входящи / изходящи фактури и платежни нареждания към бюджета и доставчици.

Публикувана в Счетоводни услуги

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook