Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Регистрация на фирми и счетоводно обслужванеСчетоводно и данъчно обслужване


Мега Баланс ЕООД предлага бързи и компетентни консултации по текущи счетоводни и данъчни въпроси. Разяснение на новостите в счетоводната практика и законодателство, както и консултации по всякакви други финансово-счетоводни казуси. Предлагаме Ви още - комплексно счетоводно и административно обслужване, абонаментно обслужване на фирми и физически лица, задължителни регистрации в различни държавни и общински институции.

Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване гарантира цялостна защита на интересите на Вашата фирмата. Ние Ви предлагаме:

- изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен изцяло с Вашите потребности и дейност;

- цялостно организиране на счетоводния процес, съобразен с Вашите изисквания;

- месечно записване на фактури по покупките;

- месечно записване на фактури по продажбите;

- месечно записване на банковите и касовите разплащания;

- месечно изчисляване на заплати, удръжки и данъци;

- изготвяне на месечна платежна ведомост;

- изготвяне на индивидуални фишове, документи и обобщения при необходимост;

- месечно подаване на необходимата информация към НАП;

- изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО;

- изготвяне на годишни счетоводни отчети с приложения в съответствие с българските законови изисквания;

- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация; - текущо изчисляване на дължими данъци;

- представляване пред данъчната администрация;

- представляване при данъчни проверки и ревизии;

- консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси;

- своевременно информиране за промени в счетоводното и данъчното законодателство, засягащи Вашата дейност;

- изготвяне на отчети за нуждите на управлението;

- текущо информиране за промени в счетоводното законодателство;

Основни пакети при счетоводно обслужване, можете да разгледате ТУК

* Бр. документи - това са платежни нареждания и фактури.

Счетоводни услуги за малки фирми

Счетоводни услуги за средни фирми

Счетоводни услуги за големи фирми

Счетоводно обслужване за малки фирми

Счетоводни услуги за средни фирми

Счетоводно обслужване за големи фирми

 

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook