Регистрация на фирми

Регистрация на фирма

Регистрация на фирми | ЕООД | ЕООД | ЕТРегистрация на фирма (ЕООД, ООД и ЕТ)

На регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията подлежи всеки търговец. Това е задължително условие за всяка нововъзникваща фирма съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър. Всеки процес на регистрация на фирми обаче е свързан с редица особености и подробности, които следва да бъдат взети под внимание още в самото начало. 

„Мега Баланс” ЕООД Ви предлага професионални услуги във връзка с регистрацията на Вашата фирма, независимо от това дали тя ще бъде ЕТ, ООД, ЕООД или друг вид. Ще получите също така консултация и информация за всички отделни детайли, свързани с необходимите документи за регистрацията, както и тяхното входиране. „Мега Баланс” ЕООД Ви предлага и първоначална консултация с юрист, консултация със счетоводител, изготвяне на пълномощно и заверката му при нотариус, откриване на набирателна сметка и изготвяне на печат.

Необходимото за регистрация на Вашата бъдеща фирма е:

 • Да изберете името на фирмата, за да се провери дали е свободно;

 • Да прецените коя ще бъде основната дейност;

 • Да помислите на кой адрес ще се регистрира;

 • Да се вземе решение за избор на управител/и;

 • Да се подготвят документите и да се внесе необходимия капитал;

 • Да се подадат документите в Агенцията по вписванията към Търговския регистър.

Предлагаме и няколко основни пакета за регистрация на Вашата фирма:

 

Регистрация на фирми | ЕООД | ЕООД | ЕТ

Регистрация на фирми | ЕООД | ЕООД | ЕТ

Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕООД и ООД

 

Последни новини

Най-ново от блога

 • Регистрация на фирма - първи стъпки
  Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
  Продължава...
 • ДДС
  Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
  Продължава...

Следете ни във Facebook