Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕТ

Регистрация фирма ЕТРегистрация на ЕТ (Едноличен търговец)

Този пакет включва изготвяне и попълване на всички необходими документи за Търговския регистър, плащане на такси (държавни, комисионни на банка, такса нотариус и др.), получаване на удостоверение за актуално състояние и подаване на всички заявление за регистрация на Вашата фирма в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Регистрирането като едноличен търговец е подходящо за малки фирми, където дейността не е свързана с поемането на големи задължения и няма пряка връзка с големи инвестиции. Едноличният търговец може да извършва всякаква дейност, за която не съществуват ограничения със закон.

Вписването на ЕТ се извършва въз основа на Заявление по образец А1 и това се заявява лично от търговеца. По желание на търговеца, това може да се извърши и от упълномощено от него лице. В посоченото заявление, търговецът е задължен да посочи своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер.

Цена на пакета: 198 лева

Цената включва:

  • Изготвяне на всички необходими документи за вписването на фирмата в Търговския регистър;
  • Попълване на въпросните заявления и документи;
  • Заплащане на всички държавни такси и съответно комисионни на банка;
  • Заверяване подписа на управителя при нотариус и заплащане на таксите;
  • Подаване на комплекта документи в Агенция по вписванията;
  • Получаване на удостоверение за актуално състояние.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook