Регистрация на ЕООД и ООД

Регистрация на фирми ЕООД и ООД

Регистрация на фирми еоод и оодРегистрация на ЕООД и ООД

Пакета включва изготвяне и попълване на необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон, заплащане на всички държавни такси,банкови комисионни и нотариални такси, подаване на документите за регистрация.

Преди да регистрирате Вашата фирма като ЕООД или ООД е нужно да знаете, че при ЕООД (Еднолично Дружество с ограничена отговорност) капиталът принадлежи само на едно лице и документа за учредяване е Учредителен устав, който се сключва в писмена форма. При ООД (Дружество с ограничена отговорност), капиталът принадлежи на две или повече лица, които управляват с общи средства и се сключва Дружествен договор, също задължително е в писмена форма.

За да регистрирате Вашата фирма трябва да изберете наименование и предмет на дейност, адрес на управление ( и евентуално седалище ). Нужни са данните на управителя/ите и да се определи и внесе капитала на дружеството. Минималният капитал за регистриране на ЕООД/ООД е 2 лева.

Цена на пакета: 498 лева.

Цената включва:

 • Консултация със счетоводител;

 • Изготвяне на необходимите документи и попълване на съответните изискуеми заявления;

 • Заверяване подписа на управителя и заплащане на съответните нотариални такси;

 • Откриване на набирателна сметка;

 • Държавни такси и комисионни на банката;

 • Входиране на комплекта документи в Агенция по вписванията;

 • Удостоверение за Актуално състояние.

Последни новини

Най-ново от блога

 • Регистрация на фирма - първи стъпки
  Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
  Продължава...
 • ДДС
  Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
  Продължава...

Следете ни във Facebook