Новини
Понеделник, 05 Октомври 2015 08:16

Авансов данък вече и през четвъртото тримесечие

От първи октомври физическите лица имат възможност да декларират пред предприятието, което през последното тримесечие на годината им изплаща доход от наем или от друга стопанска дейност, че желаят да им бъде удържан авансов данък.

В следствие на промяната в Закона за данък върху доходите на физическите лица, която влезе в сила от 01.01.2015 г., когато лицата декларират доходите си от 2015 г., няма да дължат данък през следващата година.

Ако желанието от страна на физическите лица не е заявено писмено, по закон не следва да бъде удържан авансово данък за доходите, изплатени през четвъртото тримесечие на годината. 

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...