Новини
Понеделник, 28 Септември 2015 14:24

Работната сила намалява, а заетостта нараства

Спад в цените на горивата през месец август с 1.4% спрямо месец юли

Цените на горивата в България през месец август са се понижили с 1.4% спрямо предходния месец и продължават да действат като дефлационен фактор у нас. През второто тримесечие е отчетено по-високо потребление на домакинствата. Увеличените правителствени разходи доведоха до ръст на БВП от 2.2%. За първи път от 5 години безработицата е под 10%. Това се дължи не само на нарастването на заетостта, но и на непрекъснатия спад на работната сила, дължащ се на негативни демографски фактори и замразяването на възрастта за пенсиониране.

Заетите в услугите и селското стопанство са намалели, а в промишлеността и строителството са разкрити повече работни места.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...