Новини
Петък, 11 Септември 2015 10:56

От 4 септември могат да се подават заявления за промяна на осигуряването за втора пенсия

Заявленията за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ могат да се подават от 4 септември 2015г. Осигурените лица имат възможност да избират къде да бъдат превеждани вноските им за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - в частен фонд или във фонд „Пенсии“ на НОИ.

Осигурените лица ще могат да заявяват  предпочитанието си във всеки офис на НАП на територията на страната, независимо от това къде е постоянният им адрес. Промяната на осигуряването от фонд „Пенсии“ на НОИ  в универсален пенсионен фонд  и обратно става чрез попълване на заявление по образец. Документът трябва да бъде представен лично или от друго лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, или по интернет с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.

Осигуреното лице има право отново да направи промяна едва след изтичането на една година от последния му избор. 

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...