Новини
Петък, 31 Юли 2015 11:35

Таксите на пенсионните фондове намаляват от следващата година

Регистрация на фирмаТаксите на пенсионните фондове ще започнат да намаляват постепенно от догодина. Ще се дава по-честа информация на осигурените. Това са ключовите новости в проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване

Удръжката от всяка вноска ще падне от 5% на 4.5% от 2016 година и през 2019 г. ще достигне 3.75%. Инвестиционната такса ще се понижи минимално (от 1% на 0.9%) от следващата година и през 2019 г. ще достигне ниво от 0.75%. Предложението е на временната комисия за пенсионните фондове и тя одобри на всеки три месеца пенсионните фондове да обявяват своята доходност и нивото на поетите рискове, а не както досега - веднъж годишно.

Правителството предложи да не се събира такса от 20 лв. при прехвърлянето от един пенсионен фонд в друг, а да има такса от 10 лв. само ако осигуреният реши да прехвърли партидата си в друг европейски фонд извън България.


Социалната комисия одобри премахването на законовият текст, според който от началото на 2017 г. не 5%, а 7% от осигуровката ще бъдат насочвани в личната партида. Разликата от 2 процентни пункта ще увеличи общата осигурителна вноска, но парите ще отиват в НОИ.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...