Новини
Сряда, 29 Юли 2015 10:32

Възстановяването на здравноосигурителни права през 2016 г. ще бъде почти два пъти по-скъпо

Регистрация на фирмаПромяна в Закона за здравното осигуряване предвижда възстановяването на здравноосигурителни права да бъде по-скъпо

Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите ще се възстановяват при условие, че бъдат платени всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 годиниа не както е сега – три години. Промяната в Закона за здравното осигуряване е публикувана в Държавен вестник в края на месец юни, но ще влезе в сила от 01.01.2016 година.

Няма промяна в условията, при които се прекъсват здравноосигурителните права на гражданите, осигуряващи се за своя сметка. При повече от три невнесени дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца здравноосигурителните права се прекъсват. Периодът се брои до началото на месеца,  преди месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. 

 

До края на 2015 г. правата ще бъдат възстановявани от датата на заплащане на всички дължими вноски за период от 36 месеца, а от началото на 2016 г. периодът ще бъде 60 месеца.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...