Новини
Петък, 24 Юли 2015 11:39

Отпадат графиците за отпуск, но не и 2-годишната давност за тях

Регистрация на фирмаГрафиците за отпуск отпадат, но давността им - не.

На второ четене от Народното събрание приеха промени в Кодекса на труда, свързани с отложения отпуск за годината. Той ще може да бъде използван най-късно до края на месец юни следващата година.

При наличието на важни производствени причини или в случай, че работника или служителя използва друг вид отпуск, или по негово искане, платеният годишен отпуск може да бъде отложен за следващата календарна година.

Работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, ако липсва разрешение от работодателя за ползването на отпуска при посочените случаи и в дадения шестмесечен срок. Необходимо е обаче преди това той да уведоми писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

Депутатите решиха, че работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, в случаите когато няма работа, както и  когато след покана от работодателя работникът или служителят не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

 
Още промени 

Срокът за изпращане на уведомление до НАП от работодателя за сключен трудов договор е увеличен от 3 дни на 7 дни. Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител при постъпване на работа. В него се съхраняват документите, свързани с възникването, съществуването и прекратяването на трудовото правоотношение. 

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...