Новини
Сряда, 22 Юли 2015 11:33

Проектозакон предвижда прагът за регистрация по ДДС да се вдигне на 200 000 лв

Регистрация на фирмаПрагът за регистрация по ДДС ще се промени от 50 000 лева на 200 000 лева.

Внесен е законопроект в парламента от депутати от Реформаторския блок, с който предлагат прагът за регистрация по ДДС да се увеличи от 50 000 лв. на 200 000 лв. Предложена е и промяна за съкращаване срока за произнасяне по заявление за регистрация по ДДС от 7 дни на 3 дни. Така срокът от подаване на заявление за регистрация по ДДС до произнасяне на органа по приходите ще намалее от 14 дни на 10 дни общо.

 

По сега действащата уредба, при достигане на 50 000лв. облагаем оборот, данъчно задълженото лице следва задължително да се регистрира по ДДС. Много търговци предпочитат да се останат под установения праг като не отчитат част от приходите си, за да не се регистрират по ДДС, тъй като регистрирането по ДДС е свързано с по-високи изисквания към счетоводна отчетност, подаване на ежемесечни справки-декларации и дневници за покупките и продажбите по ДДС.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...