Новини
Понеделник, 24 Февруари 2014 00:00

От 14.02.2014г. са в сила нови такси за вписвания в Търговския регистър

Регистрация на фирмаВ ДВ бр. 13/ 2014 г. е обнародвана тарифата за Държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

Правителството взе решение да намали голяма част от таксите, които се събират от Агенция по вписванията като мярка за облекчаване на административната тежест. Близо 4.1 млн. лева ще останат в бизнеса и гражданите в резултат на въведеното намаление.

Най – голямо намаление е въведено в размера на таксите за регистрация на фирма – средно около 31% в сравнение с предишните такси. Спад има и в таксата за публикуване на годишните отчети на дружествата. За регистрация на дружество с ограничена отговорност и на еднолично дружество с ограничена отговорност, таксата е намалена от 160 лева на 110 лева. Като напомняме, че при регистрацията фирма с електронен подпис таксата е наполовина, което в случая означава 55 лева. Както вече споменахме намалена е и таксата за публикуване на годишни отчети, като таксата по заявление за обявяване на актове е 40 лева според новите тарифи. За обявяването на актове по електронен път таксата е наполовина – 20 лева.

Въведените намаления се очаква да имат положителен ефект върху стартирането на нов бизнес, конкурентоспособността на дружествата, ще допринесе за навлизането на пазара на нови както местни, така и чуждестранни търговци. Новата тарифа за Държавни такси ще облекчи и голяма част от гражданите при снабдяването им с удостоверения и други подобни справки.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...