Новини
Вторник, 28 Януари 2014 06:36

Банкови такси - вече само за конкретна услуга

Регистрация на фирмаПри прекратяване на ипотечен кредит със собствени средства, наказателна лихва няма да бъде удържана

Таксите, които удържат банките ще се определят само при извършена услуга за потребителите и ще бъдат описвани в регистри. Това е начинът правителството да се бори срещу банковия монопол.

Банковите услуги ще бъдат поставени на пазарен принцип чрез въвеждането на такси, които ще бъдат ясно определени.

Предсрочното погасяване на кредите също ще претърпи промени. Когато прекратяваме кредит предсрочно със собствени средства, то за това няма да бъде начислявана наказателна лихва. Ако пък погасяваме задължението си с друг заем, то наказателна лихва ще се дължи само за първите 12 вноски.

Лихвите ще бъдат определяни по – пазарно и това от своя страна ще намали цената на кредите. В момента лихвата по кредитите имат два компонента, като единият от тях ще се определя вече с помощта на индексите LIBOR, EURIBOR, българския SOFIBOR или комбинация от тях. Сега в този компонент се натрупват необслужваните кредити на дадена банка. С пазарното определяне на първия компонент, ще се стимулира и по – доброто управление на банката. 

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...