Новини
Събота, 04 Януари 2014 17:13

За четвъртото тримесечие на 2013г. не се удържа авансов данък

Счетоводна къща в СофияЗа доходите по граждански договори, както и за наемите, които се изплащат на физически лица, предприятията не трябва да удържат данък за четвъртото тримесечие на тази година

За доходите по извънтрудови правоотношения и за доходите от наем, които са платени през четвъртото тримесечие на 2013г. не трябва да се удържа авансово данък. За тези доходи не се попълват и декларации за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и това е посочено и в закона.

По информация на Националната агенция по приходите, има много случаи, в които неправилно е бил удържан авансов данък както на физически лица, на които са изплатени доходи по граждански договори, така и на лица, на които са изплатени доходи от наем. Органите по приходите съветват, ако данъкът вече е удържан, то сумата на бъде върната на физическите лица. Сметките за изплатени суми и служебните бележки могат да бъдат преиздадени. Вече е започнала и информационна кампания сред платците на доходи чрез електронните пощи.

От съществено значение за физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък е, че те също не дължат данък за четвъртото тримесечие. Това са лицата, които са в качеството на наемодатели на физически лица, нотариуси, адвокати и т.н.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...