Новини
Събота, 04 Януари 2014 17:10

10-годишна абсолютна давност на задълженията на физическите лицата

Счетоводна къща в СофияПредложена поправка на Закона за задълженията и договорите предвижда улеснение за стари длъжници като въвежда 10-годишна абсолютна давност

До момента Закона за задълженията и договорите предвижда погасителна давност на вземанията за три или за пет години. Тези срокове обаче в няколко случаи могат да се прекъсват и да започнат да текат отново. Един от тези начини е, когато се заяви , когато се предяви възражение или пък ако кредиторът започне принудително събиране на вземането си. Затова и много често кредиторите завеждат периодично дела, с което прекъсват започналият давностен срок.

Предложените промените в Закона за задълженият и договорите предвиждат 10-годишен срок на давност за всички необезпечени вземания срещу физически лица. Това означава, че всички дългове, които не са събрани ще се считат за погасени по давност след изтичането на 10 години.

Изключение ще правят само едноличните търговци.

Мненията по предложената промяна са различни.  Камарата на частните съдебни изпълнители смятата, че т. нар. Абсолютна давност ще бъде една положителна промяна, докато според Агенцията за събиране на вземания 10-годишната абсолютна давност ще доведе до съзнателно неплащане на задълженията от лицата. Засега управляващите не са се произнесли по предложената промяна, но дадоха ясен знак, че я подкрепят.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...