Новини
Събота, 04 Януари 2014 17:09

Промени в единната сметка на НАП за 2014г.

Счетоводна къща в СофияВъзможност за разсрочване на задълженията за данъкоплатците с временни финансови затруднения

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2014г. предвиждат данъкоплатците да могат да разсрочват или отсрочват задълженията си, като това ще става с изключване от системата за единна сметка.Тази промяна обаче не е публично обсъждана все още.

Новата система предвижда тези задължения, които са разсрочени да се плащат по предварително определен погасителен план от данъчните, а тези, които са отсрочени да се плащат към определен падеж, заедно с лихвите, които се дължат за забавянето.
Разсрочените задължения ще се плащат по предварително определен от данъчните погасителен план, а отсрочените – към определен падеж, заедно с дължимите лихви за забава. Тези данъци и осигуровки до момента, в който настъпва падежа по разсрочването и отсрочването ще бъдат изключвани от системата на единната сметка. До сега, придържайки се към изискванията на НАП, е много трудно данъкоплатците да се възползват от режима за разсрочване.

Целта на предложената промяна е физическите и юридическите лица, намиращи се във временно финансово затруднение да могат да плащат текущите си задължения и същевременно да не трупат лихви върху тях.

Органите по приходите гарантират, че новата система ще има много по – облекчен режим за данъкоплатците.

Предвидени са и облекчения за самоосигуряващите се лица. Те ще могат да заявяват кои осигуровки за Държавното обществено осигуряване да погасяват, когато например имат няколко натрупали се вече публични задължения. Това ще може да става със заявяване пред НАП.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...