Новини
Събота, 04 Януари 2014 17:06

Режим за касова отчетност на данък добавена стойност

Счетоводна къща в СофияРежимът ще бъде в помощ на малките фирми като ще им позволява разплащане към бюджета при плащане по доставката

Нов специален режим за касова отчетност на ДДС бе одобрен от Министерския съвет. Въвеждането на тази мярка е предложена в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Целта е да се подпомогнат малките предприятия, когато трябва да плащат ДДС – то към бюджета преди да са получили плащания от клиентите си по доставки на стоки и услуги. Реално ще бъде възможно фирмите да осъществяват плащането на ДДС при плащането от клиентите им по извършените от тях доставки. За данъчно задължените лица правото на приспадане на данъчния кредит ще възниква тогава, когато е платен данъкът добавена стойност върху доставените ми стоки или услуги на техния доставчик.
Предложеният режим няма задължителен характер и малките и средни предприятия ще могат да избират дали да го прилагат или не.
Фирмите, които ще могат да се ползват от режимът са малки и средни предприятия, които не са достигнали максималния праг на облагаемия оборот до 500 хил. евро в тяхната левова равностойност. Изискването е въпросният облагаем оборот трябва да е реализиран за период не по – дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия. Друго условие е доставките да бъдат с място на изпълнение територията на страната.
Друга промяна е свързана с правото на приспадане на данъчния кредит за наличните към датата на регистрация активи. Променен е срокът за упражняване на това право, като от 3 месеца, той е увеличен на 12 месеца.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...