Новини
Събота, 04 Януари 2014 17:06

Спешни и необходими реформи за страната според доклад на Световната банка

Счетоводна къща в СофияБългария има нужда от промени, които да доведат до намаляване неблагоприятните последици от демографското положение

Все по – застаряващото население в България води до необходимостта да се предприемат реформи в ключови сектори, за да се избегнат неблагоприятни последици. Държавата се нуждае от промени в три ключови сфери – пенсионна система, здравеопазване и образование. Има дадени препоръки от Световната банка, свързани също и с подобряване бизнес климата и инфраструктурата, намаляване на емиграцията и повишаване на производителността на труда.

За да се постигне запазване темповете на растеж, страната ще трябва да увеличи производителността на труда. Това би било постижимо чрез привличане на работна ръка от чужбина или пък чрез въвеждане на мерки за ограничаване на емиграцията.

От Световната банка посочват като възможен вариант изравняване на пенсионната възраст за мъжете и жените. Стимулирането на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, както и предприемането на действия, които да доведат до по – голяма информираност сред населението също е очертаваща се мярка.Една подобна цел би допринесла и за насърчаване на спестяванията на домакинствата. Според данните на Световната банка от 2005г. насам спестяванията на домакинствата са отрицателни. Това налага необходимостта от мерки, които да стимулират населението да спестява.

Други необходими реформи според Световната банка са тези в сферата на образованието и здравеопазването.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...