Новини
Събота, 04 Януари 2014 17:03

Банките отново с ниска печалба

Счетоводна къща в СофияКредитирането не се увеличава, банките увеличават таксите и комисионните

През юли банковата система в страната не бележи съществени промени, като с това се цели да устои на кризата, продължаваща пета година. Кредитирането остава слабо и за да се справи с приходите от основна дейност, които намаляват при слабото кредитиране, банките прибягват до по – високи такси. Някои от тях въвеждат нови такси и комисионни, а други увеличават съществуващите вече такива.
Така в крайна сметка, банките с реализираните приходи успяват да покрият разходите си за обезценки.
Забелязва се, че има няколко банки, които са на загуба и също така няколко банки, които формират около две трети от печалбата в системата. За всяко тримесечие банките изнасят данни за своето състояние, от които са видни посочените резултати. За второто полугодие Те Дже Зираат банкасъ, клон София, Иш банк, клон София, Токуда банк, Тексим банк, Креди Агрикол, Българо-американската кредитна банка и ОББ са банките, които бележат загуба. Уникредит Булбанк пък и Банка ДСК бележат около 70% от печалбата към края на юни тази година. Те са и двете най – големи банки по размер на активите.
Активността при кредитирането, както вече посочихме, остава слаба. В резултатите тук спадат и обратно изкупени заеми, но в данните не е посочен обемът на обратно изкупените заеми. Със 117 млн. лева до 57.8 млрд. лева се увеличават брутните кредити, като в тази сума не се включват тези на кредитните институции. Нарастването основно се дължи на корпоративните заеми, докато при жилищните и потребителските кредити се наблюдава незначително движение.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...