Новини
Събота, 04 Януари 2014 17:01

Еврозоната постепенно излиза от рецесията

Счетоводна къща в СофияДанни сочат ръст в размера на брутния вътрешен продукт, но все още не може да се говори за пълна победа над кризата

Изнесени данни на анализатори отчитат, че през второто тримесечие на годината, еврозоната е излязла от рецесията официално. Данните сочат ръст от 0.3% от размера на брутния вътрешен продукт. Шест последователни тримесечия отчитаха спад и с това се отбеляза най – дългата рецесия в историята на еврозоната. Германия и Франция са страните помогнали пряко за отчетения ръст, като в Германия растежът е достигнал 0.7%.

И въпреки че официално се сочи, че еврозоната е излязла от рецесията, анализаторите смятат, че не може да се говори за пълна победа, тъй като в някои страни кризата все още не е приключила, сред които Кипър и Холандия.

Данните за България на Националния статистически институт сочат, че за второто тримесечие на 2013г. брутния вътрешен продукт нараства спрямо второто тримесечие на миналата година, но намалява спрямо първото тримесечие за тази година.

Добавената стойност, реализирана през второто тримесечие е 16 683 млн. лева, като секторът на услугите, индустриалният и аграрният сектор формират най – голям дял. Отчитайки елементите на крайното ползване, най – голям дял в размера на БВП за страната за второто тримесечие заема крайното потребление - 81.2%. Отчетен е и положителен икономически растеж по отношение на колективното потребление спрямо същия период за миналата година. Увеличават се и износът на стоки и услуги и вносът на същите, съответно с 2.2% и 1.1%.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...