Новини
Събота, 04 Януари 2014 17:00

По – малък брой на започващите първа работа за първото полугодие

Счетоводна къща в София

КФН излезе с данни, показващи намаление на започващите първа работа, но увеличение на осигурените в доброволни схеми

През първите шест месеца на годината, броят на хората, които са започнали работа е по – малък от тези за същия период на миналата година. Комисията за финансов надзор изнесе тези данни, както и графики, които показват, че въпреки намаляването на работните места, са се увеличили парите по сметките на осигурените.

По – малко от 40 хил. души са хората, които са започнали първа работа на трудов договор за първото полугодие. Толкова е броят на новите клиенти на универсалните фондове, а за родените след 1959г. те са задължителни. Когато се започва работа за първи път всеки трябва до три месеца сам да избере фонда, в който ще внася вноските си, а ако в този срок не го направи, то НОИ служебно разпределя в кой фонд да се внасят парите. През изминалата 2012г. за първи път от началото на пенсионната реформа, броят на лицата, започващи първа работа и съответно – осигуряващи се за първи път, падна под 100 хил. души. В годините на икономически ръст, броят на тези лица и надминавал дори 200 хил. души.

При професионалните схеми, в които работещите при тежки условия на труд се осигуряват също е отчетено доста голямо намаление. В сравнение с периода от януари до юни 2012г. , то през същия този период тази година са започнали с около 40% по – малко хора. Добрата новина от изнесените данни от Комисията за финансов надзор е, че са се увеличили хората, осигурени в доброволните схеми, независимо че парите, внасяни средно на месец са намалени на годишна база

Затова и като краен извод от статистиката на Комисията за финансов надзор се налага, че хората, които избират да внасят сами пари за доброволен фонд са се увеличили в сравнение с тези, които разчитат на задължителното осигуряване.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...