Счетоводна информация

Често задавани въпроси за счетоводни услуги

Какви осигуровки дължа като собственик на ЕООД или ООД?

Като собственик на ООД или ЕООД Вие има право да избере как ще се осигурявате. По договор за управление (ДУК) или като Самоосигуряващо се лице.

По Договор за управление (ДУК) се дължат всички видове осигуровки без осигуровки за фонд ГВРС. Минималната сума върху която се определя размерът на осигурителните вноски при ДУК варират в зависимост от дейността на фирмата. Тя е в диапазона от 650.00 до 1500.00 лв. Максималния осгурителен праг е 2000.00 лв. Примерно в областта на търговията един управител може да се осигурява минимум върху 850.00 лв. Месечните осгурителни вноски за всички фондове ще бъдат в размер на 334.99лв.

Размери на осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица:

Дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица се изчисляват върху избран осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход и не може да бъде по-голям от максималния осигурителен доход. Тоест между 420.00лв. и 2000.00лв.Самоосигуряващите се лица, които упражняват трудова дейност задължително се осигуряват във фонд „Пенсии", фонд „Здравно осигуряване” и пожелание за фонд „Общо заболяване и майчинство” върху сумата от 420.00 лева.

Примерно сте избрали да се осигурявате за фонд „Пенсии", фонд „Здравно осигуряване” и фонд „Общо заболяване и майчинство” върху 420.00 лв., осигуровките които ще трябва да внасяте на месец са 123.06лв. Ако изберете да не внасяте осигуровки за фонд „Общо заболяване и майчинство”, месечната сума за осигуровки ще бъде 108.36лв.

Трябва ли да се регистрирам по ДДС и кога?

За регистрация по ЗДДС трябва да сте достигнали праг, който е 50 хил. лв. и се изчислява на база сумата на приходите за последните 12 поредни месеца. Не е необходимо те да са в рамките на календарната година.

Заявление за регистрация се подава до 14 дни след като сте получили сумата, с която минавате този праг. НАП преглежда заявлението в 7-дневен срок, след което ви дава или отказва разрешение за регистрация. Имате възможност да се регистрирате и доброволно, без да отговаряте на изискването за оборот 50 хил. лв., като процедурата и сроковете са същите.
Ако по една или друга причина не се регистрирате, но сте били длъжни да направите това, подлежите на глоби и служебна регистрация. Санкциите са две - едната е за това, че не сте се регистрирали в срок, а размерът й е от 500 до 5000 лв. Другата е по-солена и, грубо казано, размерът й е равен на невнесения, но дължим данък, но не по-малко от 500 лв.

Регистрацията по ДДС си има и своите предимства. Такова е възможността да се ползва данъчен кредит, т.е. да си приспаднете платения ДДС, ако контрагентът ви също е регистриран по ДДС. Данъчен кредит може да се ползва само ако закупените стоки и услуги са свързани с икономическата ви дейност. Не можете да си купите например състезателен мотор и да си го приспаднете като разход за магазина ви.

Как да избера счетоводна фирма? 

Изборът на счетоводна къща е важен за всяка фирма. Един от ключовите елементи за успеха на Вашия бизнес е откриването на добър счетоводител, който да Ви осигури подходящи, навременни и ценово ефективни съвети относно сложното и непрекъснато променящо се законодателство. Но също така е и важно дали счетоводителят Ви е способен да обясни сложните данъчни терминологии по ясен и разбираем за неспециалист начин. При избора на счетоводител, Вие на първо място се нуждаете от някой, който вече има известен опит в сферата на бизнеса Ви, и който е способен да Ви дава своевременни, полезни и ефективни съвети на справедлива и разумна цена. Също така, това трябва да е човек, който показва, че е загрижен за Вас и Вашия бизнес, на когото бихте се доверили за дълъг период от време. Потърсете предварителна информация. Направете си списък от 4 или 5 фирми. Проверете техните уеб-сайтове – доколко информативни са те? Дали предлагат услуги за малкия бизнес, като Вашия например? По какъв начин определят цените си? А ако по някаква причина не притежават уеб сайт – дали са в крак със заобикалящия ги свят? Дали главният счетоводител на счетоводната къща необходимото образование и опит за длъжността си? Каква е репутацията му? Отдаден ли е на работата си, и какъв е подходът му за справяне с проблемите?Това са все важни въпроси, на които е добре да потърсите отговора преди да изберете счетоводна къща.

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook