Блог
Събота, 30 Май 2015 19:10

Събиране на доказателства от органите по приходите извън срока на ревизията

Автор: 
Оценете
(2 гласа)

Съгласно чл. 110, ал. 2 от Данъчно -осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ревизията е съвкупност от действия, извършени от органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължения за осигурителни вноски. Заповедта за възлагане на ревизията (ЗВР) определя срока, в който органите по приходите определени като ревизиращ екип имат правото да извършват действията по установяване на фактите и обстоятелствата от значение за определяна на задължението за данъци и осигуровки. Следователно от законова страна органите на НАП не могат да събират доказателства извън срока на ревизията, или ако такива доказателства са събрани, то те не следва да се вземат предвид при установяване на задълженията.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от ДОПК срокът за извършване на ревизията е до три месеца, считано от датата на връчване на заповедта за възлагане на ревизия (ЗВР). Първоначалния срок за извършване на ревизията започва да тече от датата на връчване на ЗВР.

В чл. 114, ал. 2 от ДОПК се предвижда, ако първоначалният срок се окаже недостатъчен, то органа възложил ревизията има правото да продължи срока с до два месеца като издаде заповед за удължаване на срока. При продължаване на срока органът възложил ревизията трябва да съблюдава само ЗВР да бъде издадена най-късно до дата предхождаща датата на изтичането на първоначално определения срок. Обикновено това правило се спазва. Датата на връчване на данъчния субект е без правно значение. Срока за продължаване на ревизията е започнал да тече от издаването на втората ЗВР.

Съгласно чл. 113, ал. 4 от Д ОПК, ЗВР не подлежи на отделно обжалване от ревизионния акт. Следователно, ако имате все пак аргументи против ЗВР, можете да изтъкнете същите при обжалването на РА, акосе предприеме такова.

Прочетена 5119 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:43

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook