Блог
Понеделник, 15 Юни 2015 17:10

Регистрация на фирма - първи стъпки

Автор: 
Оценете
(5 гласа)

Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на управителя/ите. В тази статия ще намерите основната информация, която Ви е необходима, в случай, че Вашето намерение е да регистрирате собствена фирма. Предлагаме ви накратко най – важните стъпки при учредяването на фирма.

I Стъпка: Запазване на име на фирмата.

Това се прави  в сградата на Агенция по вписванията. Адресът на Централното управлениее в кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20.  Може и да не запазвате име на фирмата, ако преди това сте проверили в електронния сайт на Агенция по вписванията, че конкретното име е свободно. Ако е свободно, то може да регистрирате Вашата фирма, без преди това да сте запазили името.

II Стъпка: Подготвяне на необходимите документи за регистрация. 

Ако предположим, че новата фирма ще бъде ООД, то тогава ще трябва да попълните следните документи:

1. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с огра ничена отговорност –във въпросното заявление се попълва името на фирмата, вписват се личните данни на съдружниците, управителя/ите;

2. Декларация за обстоят елствата по чл. 142 от Търговския Закон – с тази декларация управителят се задължава да не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, без съгласие на дружеството или най – общо декларацията е свързана със забраната за конкурентна дейност.

3. Декларация по чл. 141, ал. 8 – декларацията касае упражняването на дейността управител или обстоятелствата по липсата на други пречки за да бъде упражняване тази дейност;  
4. Съгласие за приемане на управление по чл. 141, ал.3 от Търговския Закон, както и Спесимен от подписа на управите ля – посочените документи се попълват от управителя;
5. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър, касаещ а   истинността на заявените обстоятелства.

След попълнените по-горе документи, следва  Дружественият договор и протокол от събранието на съдружниците. С този протокол се удостоверява желанието за създаване на фирма. В дружествения договор трябва да бъдат описани предмета на дейност на дружеството, както и всички права и отговорности на съдружниците. Ако става въпрос за регистрация на ЕООД, то тогава няма да е необходим дружествен договор, а учредителен акт. Дружественият договор не може да се завери без да има протокол от Общото събрание на съдружниците, както и учредителният акт не може да се завери без протокол от решение на едноличния собственик.

III Стъпка: Откриване на сметка.

Трябва да откриете сметка на Вашата фирма в банка, като изборът на банката става по Ваша преценка. В новосъздадената сметка, следва да внесете сумата за основният капитал. След като вече сте внесли съответната сума, трябва да изчакате 1 до 2 дни, за да Ви издадат удостоверение за внесения капитал от банката.

IV Стъпка:Такса за регистрация на фирма

След издаването на удостоверението, трябва да внесете и такса за регистрацията на Вашата фирма.

V Стъпка: Подаване на всички документи

Тази стъпка включва всички попълнени преди това декларации и заявления, както и всички документи от банката, включително и платежното нареждане за извършения превод на таксата за регистрация.

VI Стъпка: Удостоверение за вписване

След като Вашата фирма е регистрирана, следва да се издаде удостоверение за вписване също от Агенцията по вписванията.

VII Стъпка: Печат на фирмата.

След регистрацията на дружеството, трябва да изберете определен вид печат, на който да се съдържа пълното наименования на Вашата фирма. При желание от Ваша страна, може печата да съдържа и определено лого.

Прочетена 13608 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:48

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook