Блог
Петък, 12 Юни 2015 10:20

ДДС

Автор: 
Оценете
(5 гласа)

Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност. Без да се засягат някакви апсекти от счетоводна гледна точка, ще Ви представим малко повече информация по този въпрос.

Основните нормативни актове, на които ще се спрем при разясняването на предимствата и недостатъците са Закона за данъка върху добавената стойноност и Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност. В закона има и отделна глава ( „Глава девета” ), която засяга регистрацията по ДДС.  В нея са предвидени две възможности – задължителна регистрация и регистрация по избор. На задължителна регистрация подлежат лицата, които са реализирали облагаем оборот от 50 000лв. през последните дванадесет месеца. Но дори, когато не са налице условията, предвидени за т.нар. задължителна регистрация, лицето има право на регстрация по избор.

Регистрацията се извъшва към Национална агенция по приходите. При регистрацията всяко лице получава идентификационен номер. Той съдържа знака „BG”, следван от Едннияидентификационен код (ЕИК) или БУЛСТАТ номера на фирмата.

Предимства

Едно от предимствата на регистрацията по ДДС е свързана с по-лесното включване в стопанския оборот. Това се отнася само за случаите, когато и получателите на определен вид стока/и, т.е. купувачите, и доставчикът на тази стока/и, са регистрирани по ДДС. Тогава  чрез процедурата по възстановяване на ДДС ( данъчен кредит ), получателите могат да си възвърнат данъка върху добавената стойност, който са заплатили за стоките, които им е продал доставчикът.

Чл.. 68, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност гласи, че лицата, които са регистрирани по ДДС имат право за стоки и услуги, които са придобили от други регистрирани лица да не заплащат ДДС. Задължително обаче стоките и услугите, за които важи правото да не се плаща ДДС, трябва да са свързани с професионалната дейност на регистрираното лице.

 Най – общо това означава, че доставчик, който е регистриран по ДДС може да предложи 20 % (колкото е ДДС-то) по – ниска цена, от цената на конкурентите му, които нямат ДДС-регистрация.

Трябва да споменем, че всъщност едно от най – големите предимства при регстрациата по ДДС е свързана с т.нар. възстановяване на ДДС. Ползата се изразява в това, че чрез възстановяването на платения ДДС, разходите се намаляват. По-ниски цени могат да се поддържат именно по този начин.  Процесът се състои в това, че  фирмите, които са регистрирани, събират ДДС от клиентите, с които работят за стоките и услугите, които им предлагат,а те реално не подлежат на облагане с ДДС за стоките, които купуват. По този начин се получава споменатия по – горе така наречен „данъчен кредит”. Регистрираните фирми реално намаляват своите разходите след получаването на ДДС-то.

Друго предимство за фирмата би било обстоятелството, че наличието на ДДС регистрация, то задължително е свързано и с редовно водено счетоводството и търговски книги. Една от причините за това е, че  Закона за данъка върху добавената стойност задължава регистрираните лица да водят подробна счетоводна отчетност.

 

Недостатъци

Голяма част от недостатъците са свързани всъщност с ползите, които вече споменахме.  Много важно е, например, воденето на стриктно счетоводство и различни регистри и книги. А това включва и точно определени срокове за подаването на данъчни декларации, както и задължението данъчните декларации да се подават всеки месец. Регистрирането по ДДС е свързано и с проверки от страна на органи на Националната агенция по приходите, които следят за спазването на изрядността и правилата при наличната документация. При възникване на чести нарушения е възможно и налагането на глоби и санкции при незипълнение на задълженията.  Глобата, или още имуществената санкция, може да бъде в размер от 500 лв. до 10 000 лв. Това включва и евентуална дерегистрация. Дерегистрацията е отрегистриране на фирмата по ДДС. Неблагоприятна последица от това е забраната за регистриране на лицето по ДДС в следващите 24 месеца. През това време обаче,  ДДС за стоките и услугите, които получава, ще трябва да заплаща и не може да ползва данъчен кредит.

Регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойност крие колкото плюсове и ползи, толкова и скрити минуси, които са свързани най – вече с подаването на точна, вярна и в определени срокове информация.  Затова е много важно фирмата, която е избрала да се регстрира или е регистрирана по ДДС да повери счетоводната си дейност на опитни и сигурни специалисти.

 

Прочетена 9651 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:50

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook