Блог
Неделя, 12 Април 2015 10:20

Информация за болничните

Автор: 
Оценете
(3 гласа)

На първо място ще засегнем въпроса как се изчислява паричното обезщетение за временна неработоспособност . Според чл. 41 ал. 1 от Кодекса за социолно осигуряване дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер на 80 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение, а според чл. 49 ал. 1– при бременност и раждане се определя 90 на сто.

За обикновен болничен дневното парично обезщетение за неработоспособност се намира като се сравнят  80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение осемнадесет месеца преди настъпването на неработоспособността и среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода. За болничен за бременност и раждане се сравняват 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение двадесет и четири месеца преди настъпването на неработоспособността и среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода. И в двата случая дневното обезщетение, която ще бъде изплатено от Националния осигурителен институт е по-малкото от двете сравнение възнаграждения ( брутното и нетното ).

Среднодневното брутно трудово възнаграждение, умножено по броя на дните с обезщетение е  доходът, от който е определено обезщетението.

От 2010г. се въведе промяна, засягаща изплащането на болничните. Преди това работодателите бяха длъжни да заплащат само първия ден от болничния, за който обезщетяваха служителите със 100% от дневното възнаграждение. Останалата дни се поемаха от Националния осигурителен институт в размер на 80% от осигурителния доход. Въведената промяна задължава работодателите да плащат първите три дни от болничните на своите служители в размер на 70% от дневната им заплата. Остатъкът от дните изплаща Националния осигурителен институт в размер на 80% от осигурителния доход.  За момента това все още важи, като се обсъжда от следващата ( 2013 г.) отново да бъде върната старата практика за изплащане на болничните.

Чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване гласи, че право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояванеимат осигурените лица за общо заболяване и майчинство. Но само при наличие на най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. За лицата, ненавършили 18-годишна възраст не се отнася въпросното изискване за 6 месеца осигурителен стаж.

От 2011г. влезе в сила и новият вариант на болничния лист. Той се състои от две части – болничен лист и декларация към него. В болничния лист се записва уникален код на лекаря, който го е издал. Това е с цел улесняване работата на проверяващите в  Националния осигурителен институт.

Има въведени и промени, засягащи вида на лечението. Вече има повече възможности за вида лечение. Така например лекарят може да ни предпише домашно лечение на легло или пък свободно лечение. В случай на проверка или установяване, че лицето не спазва предписания режим, то тогава може да бъде лишен от изплащане на паричното обезщетение.

Декларацията, която всъщност представлява досегашния „гръб” на болничния, се попълва от работодателя. Изрично се декларира и това дали болният е имал прекъсване на осигуряването, а също и какво е установеното му работно време. Друга също нова графа в декларацията е свързана с това дали болничният е обжалван от осигурителя.

 

Прочетена 5002 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:52

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook