Блог
Вторник, 02 Юни 2015 14:25

Електронен подпис - повече за него

Автор: 
Оценете
(3 гласа)

Електронният подпис е вид техническо средство. Целта е чрез него да се дава възможност на всяко едно лице, независимо дали е физическо или юридическо, да изявява своята воля по електронен път. Тези изявления са приравнени на изявленията, подписани собственоръчно. В България от 2001г. съществува и Закон за електронния документ и електронния подпис. Този закон урежда възможността на българските граждани да правят изявления електронно и те да имат същата валидност, каквато имат и ако са направени в традиционната писмена форма. Електронният подпис представлява съвкупност от математически символи. Те се прибавят към електронния документ и по този начин гарантират универсалността на документа, като го свързват с неговия автор. Като техническо средство, електронният подпис гарантира невъзможността от промяна в по – късен етап на въпросния документ, без тази промяна да е видяна или пък за нея да бъде информирана третата страна, която следва да получи електронно подписания документ.

Електронният подпис дава на лицата възможност за електронно подписване на договори и други видове документи. Особено за целите на бизнеса, Е – подписа гарантира оптимизиране на времето и дори намаляването на разходите при провеждането на комуникация с държавни организации. Най – често става въпрос за процедури, изискващи отнемане на време в чакане по „гишетата” например в Националната агенция по приходите, Агенция по вписванията, Главна данъчна дирекция, Национален осигурителен институт, Служба Гражданска регистрация и Административно обслужване и други подобни. Употребата на Универсалния електронен подпис в сфирата на бизнеса осигурява на потребителите гаранция за най - важните принципи, свързани с изграждането, развитието и поддържането на прозрачни отношения с други бизнес партньори. Това се случва чрез гарантиране електронната самоличност на всеки един от участниците в процеса.

 

Българското законодателство определя два вида удостоверения за електронен подпис - за усъвършенстван електронен подпис и за универсален електронен подпис. Приложното поле се явява разликата в двата вида подписа. Универсалният електронен подпис, както подсказва и самото наименование, дава възможно най – широко приложение. Когато държавата или орган на месно самоуправление е автор или адресат на електронно изявление, то се използва универсалният електронен подпис. Удостоверения за универсален електронен подпис задължително се използват и когато гражданите или фирмите подават информация към администрацията. Универсалният електронен подпис се издава единствено от регистрирани от Комисията за регулиране на съобщенията доставчици на удостоверителни услуги и трябва да съдържа предвидените в чл.24 от Закона за  за електронния документ и електронния подпис реквизити.
 

Усъвършенстваният електронен подпис е свързан по такъв начин, че да може да се установят всякакви последващи промени. Той идентифицира Автора при електронна кореспонденция и подписване на електронни документи, както и при изпращане на електронни изявления до трети страни.  Този Е - подпис може да бъде използван за електронно подписване на документи от всякакъв тип, също така и за изпращане на данни пред Държави и местни органи на самоуправление, както и за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения.

 

От технологична гледна точка електронният подпис се реализира от математически свързани ключове, които са двойка – частен и публичен. Първият, частният ключ, служи за създаване на самия електронен подпис и този вид ключ е достъпен само за автора на документите или още подписващия. Публичният ключ служи само за проверка на електронния подпис. Достъп до него има вече не само подписващият, а и всички останали, които участват в комуникацията. Този ключ се публикува и в публичен регистър.

За да се преобразува информацията с частния ключ до изходния си оригинален вид, то трябва задължително да се въведе в действие и публичният ключ. Само така може да се гарантира, че лицето, под чийто контрол е частният ключ е автор на въпросното изявление. Като се ползва публичния ключ съответстващ на частния, всъщност това авторство се проверява.

 

В         заключение, могат да се направят няколко най – важни и основни извода, които дават повече яснота за това какво представлява електронният подпис и защо е необходимо да го притежаваме. На първо място чрез него се пестят много време и усилия, а същевременно с това, той дава голяма сигурност. С електронния подпис могат да се подписват и изпращат документи от работното място или пък дома. Той  идентифицира съставителяна съответното съобщение или документ. При предаване на съобщението, Е – подписът дава сигурността, че съобщението не е променено. Много важна харектеристика е, че чрез него може да се изпраща и конфиденциална информация и всички направени електронните транзакции имат законова сила. Е-подписът максимално гарантира идентичността на автора и прави невъзможно фалшифицирането на документите, подписани от него.

Прочетена 4399 пъти Последно променена в Сряда, 15 Юли 2015 13:54
Още в тази категория: Информация за болничните »

Последни новини

Най-ново от блога

  • Регистрация на фирма - първи стъпки
    Един от основните въпроси, касаещ хората, решили да регистрират своя фирма е свързан със стъпките, които трябва да предприемат на…
    Продължава...
  • ДДС
    Всички, които искат да започнат собствен бизнес са изправени пред въпроса за регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойноност.…
    Продължава...

Следете ни във Facebook